Stretchövningar

Varför stretcha?

  • Stretching gör att du bibehåller eller uppnår normal rörlighet
  • En uttöjd, stretchad muskel innebär ökad prestationsförmåga eftersom muskeln kan arbeta i hela sin rörelsebana när du tränar
  • Stretching kan ge bättre hållning
  • Stretching hjälper till att förebygga skador och kan minska risken för sträckningar och muskelbristningar
  • Stretching tar till viss mån bort stelhet och spänningar, syre och näring kan tillföras muskeln så att den håller sig mer vital och stark

Bra att veta när du stretchar

Så här ska det se ut när du stretchar höftböjaren.

Det tar minst 6 sekunder att ändra på bindvävens form och det är just bindväven som finns i och runt muskeln. Den gör att muskeln blir stram. Utför därför varje stretchövning minst i 30 sekunder per tillfälle. Koncentrera dig bara på den muskeln som du skall stretcha och sträva efter att vara så avslappnad som möjligt när du stretchar. Tänk på att det absolut inte skall göra ont.

Stretchövningar

» Vad
» Rygg
» Ländygg/Höft
» Nacke

» Stress


Klara Norra Kyrkogata 20 B    111 22 Stockholm    Telefon: 08 - 21 11 31    boka@stockholmsmassageklinik.se